Ohňová show

Nabízíme Vám realizaci ohňové show, kde spatříte umění hořící tyče, vějířů či poiek, plivání ohně nebo levisticku a to v různých časových délkách s možností uskutečnit i několika výstupů s variacemi hořících rekvizit a to vše na přání zákazníka.
Na místo akce dorazíme hodinu před konáním vystoupení, domluvíme případné detaily či změny v programu a připravíme scénu. Dorazíme vždy a to i v případě nepříznivého počasí. Vystoupení je provázeno komentářem a hudbou. Ozvučení a nasvícení scény je plně v režii naší skupiny.
Pro Vaši představu, doporučujeme navštívit naši fotogalerii.

K bezpečné realizaci ohňové show máme 4 plamenné požadavky a jedno důležité upozornění:

  • pevnou plochu (betonová, asfaltová nebo travnatá plocha bez překážek), která by měla mít plochu min. 50 m²,
  • dostupnost el. proudu (230 V) do 100 m od místa vystoupení,
  • nad místem vystoupení se nesmí nacházet žádný hořlavý materiál (dřevěný krov, větve stromu apod.).
  • UPOZORNĚNÍ: U akcí s počtem účastníků nad 200 osob, je pořadatel povinen nahlásit akci na nejbližší hasičskou stanici a zajistit požární hlídku.