Pár slov o Růžích a Dracích
Krásné dny, vítejte na stránkách Růží a Draků, kteří realizují své akce na hradech, vesnických či městských slavnostech v podobách ohňové show, středověkého ležení s ukázkami řemesel provázaných s poutavými příběhy a též v podobě strašidelné světelné show. Zhlédněte fotografie nebo videa, která mnohé prozradí, a kontaktujte nás. Naše akce jsou postaveny na třech základních kamenech vzájemné spolupráce - bezpečnosti, originalitě a prožitku.
Nabídka akcí
Promo video a filmová tvorba

Strašidla na hradě Brumov

Lovecká dílna

Zásady Růží a Draků

Bezpečnost

Hlavním cílem je bezpečí diváků, organizátorů a účinkujících.

Originalita

Zakládáme si na originální scéně, kdy kombinujeme herecké umění s hudbou a choreografií.

Prožitek

Obraz, hudba, scéna, vše skládáme do výjímečných obrazů.
K dosažení dokonalého prožitku, musíte spolupracovat s profesionály...