Program v podobách středověkého ležení

Hej pane či paní, jež tyto řádky číst dovedeš, dobře poslyš co Tvůj host může ze své vůle zažít. Pokud na svůj panský dvorec nás pozveš, mí sluhové ležení zbudují, kde s hosty Tvými, kejklíři, tanečnice, lovci a řemeslníci zalaškují. Pokud hladný břich budeš míti, do černé kuchyně k ohni je čas odskočiti. Tedy buď vítán pane či paní, pro Tebe připravené máme dobré pochutnání. Až syt budeš a odpočinut, je čas k lovu. My lukem či kuší ke střelbě Tě přiučíme, abys divou zvěř ve svých lesích skolil, a tím své hosty, jak zručný lovec jsi, udivil. Průvodcem po pěšinách ležení budiž mnich či lovčí, který vždy ví, kudy po stezkách božích jít a ty, můj pane či paní, dobrý pozor na své hosty dej, neb žebrácká holota, ta občas má v našem ležení rej.

Pro představu Tvou, ať tvé kroky do obrazárny přímo vedou.

Pokud dobře četls, nyní paní či pane slyš, pokud nás si vyvolíš, tak na dvorec Tvůj vždy v podvečer či pár hodin předem dorazíme a vše připravíme. Moudře spolu pár slov prohodíme o změnách či požadavcích, kteréž Ty máš, ať se po té nelekáš…

K zábavné a bezpečné realizaci středověkého ležení dvě daná privilegia máme:

1. Pevnou plochu (nejlépe travnatou) o výměře min. 300 m².

2. Dostupnost el. proudu (230 V) do 200 m od místa vystoupení.

K dosažení dokonalého prožitku, musíte spolupracovat s profesionály...