Středověk

Hej pane či paní, jež tyto řádky umíš číst, dobře poslyš co Tvůj host může ze své vůle zažít. Pokud na svůj panský dvorec nás pozveš, mí sluhové ležení zbudují, kde s hosty Tvými kejklíři, tanečnice a bojovníci zalaškují. Pokud hladný břuch budete míti, do černé kuchyně k ohni je čas odskočiti. Tedy buď vítán pane či paní, pro Tebe připravené máme dobré pochutnání. Až syt budeš a odpočinut v kostkách či šachu, tedy k lovu je čas. My lukem či kuší ke střelbě Tě přiučíme, abys divou zvěř ve svých lesích zkolil a tím své hosty udivil. Průvodcem po pěšinách ležení budiž mnich, který vždy ví, kudy po stezkách božích jít. Jen pozor na své hosty dej, neb žebrácká holota, ta občas má v našem ležení rej, ale co už, pro představu Tvou, ať tvé kroky do obrazárny přímo zavedou.

Pokud dobře četls nyní pane či paní slyš, pokud nás si vyvolíš tak na dvorec Tvůj vždy v podvečer či pár hodin předem dorazíme a vše připravíme. Moudře spolu pár slov prohodíme o změnách či požadavcích, kteréž to Ty máš, ať se po té nelekáš…

K bezpečné realizaci středověkého ležení 2 daná privilegia máme:

  • pevnou plochu (travnatou) o výměře min 200 m²,
  • dostupnost el. proudu (230 V) do 100 m od místa vystoupení.