Program v podobách

Nabízíme Vám realizaci program strašení, kdy strach, obavy, jekot či řev s údivem a smíchem se budou proplétat.

Dorazíme vždy a to i v případě nepříznivého počasí. Vystoupení je provázeno scénami a výjevy v doprovodu hudebním či vřískotu a skřehotu hrobním.

Pro Vaši představu, doporučujeme navštívit naši fotogalerii.

K bezpečné realizaci strašení máme tři hrůzné požadavky:

1. Divák a účastník tohoto programu bude seznámen, že báti se může převelice.

2. Osoba, kterážto se bojí či nebojí, strašidlo či strašidla ponechá v klidu a bez lidských doteků, jen fotiti s ním jest dovoleno.

3. Dostupnost el. proudu (230 V) do 100 m od místa vystoupení.

K dosažení dokonalého prožitku, musíte spolupracovat s profesionály...